Livsmestring gir livskvalitet

– Gjør livskvalitet oss bedre rustet til å møte motgang?

Dagrun Eriksen, tidligere Stortingsrepresentant og nestleder i KrF kommer for å holde foredrag om temaet LIVSMESTRING GIR LIVSKVALITET.
Hun vil dele av sine erfaringer i møte med mennesker i alle livssituasjoner i sin tid som politiker, samt dele erfaringer fra eget liv om temaet.
«Livet kan gå i store bølger. Vi mennesker klarer å stå i mye og mestre livets utfordringer, men vi kan også knekke og kjenne at livets motgang blir for tung.
Det kan handle om fysisk eller psykisk sykdom. Alderdom eller en dramatisk hendelse.
Gjennom å følge min mor gjennom 10 år med sykdom til hun døde lærte vi mye om hvor viktig livsmestring og livskvalitet var i møte med alle utfordringene. Jeg vil dele de erfaringene og andre erfaringer fra mitt politiske liv med å mestre livets motgang.» sier Dagrun Eriksen.

Foredrag om Livsmestring med Dagrun Eriksen

Dagrun Eriksen, tidligere Stortingsrepresentant og nestleder i KrF kommer for å holde foredrag om temaet LIVSMESTRING GIR LIVSKVALITET.
Hun vil dele av sine erfaringer i møte med mennesker i alle livssituasjoner i sin tid som politiker, samt dele erfaringer fra eget liv om temaet.
«Livet kan gå i store bølger. Vi mennesker klarer å stå i mye og mestre livets utfordringer, men vi kan også knekke og kjenne at livets motgang blir for tung.
Det kan handle om fysisk eller psykisk sykdom. Alderdom eller en dramatisk hendelse.
Gjennom å følge min mor gjennom 10 år med sykdom til hun døde lærte vi mye om hvor viktig livsmestring og livskvalitet var i møte med alle utfordringene. Jeg vil dele de erfaringene og andre erfaringer fra mitt politiske liv med å mestre livets motgang.» sier Dagrun Eriksen.

Gratis arrangement

Borgen innbyggertorg Kart markør Søndre Borgen 11, 1388 Borgen
Del ditt arrangement