Lokalhistorie om Asker Prestegård

Peter Paaske vil veilede oss gjennom Asker Prestegårds lange historie, helt frem til dagens ivaretagelse av viktig norsk kulturarv. Det har vært gård på stedet siden førkristen tid, og det er eller har vært flere gravhauger på gårdens grunn. Gården var bebodd av prester fra middelalderen av. Den har fem fredede bygninger: hovedbygning (våningshus), drengestue (senere forpakterbolig), stabbur, driftsbygning og lysthus. Hovedbygningen antas å ha blitt oppført under sogneprest Jacob Neumann i 1805–07. Det er en laftet bygning i to etasjer med stående panel utvendig.

Neumann fikk også anlagt hage med lysthus og stiftet i 1808 Selskapet for Asker prestegjelds vel for å fremme jordbruk, hagebruk og husflid i en vanskelig tid preget av Napoleonskrigene. Lokalhistoriegruppen på NaKuHel ønsker velkommen til en spennende historie om norsk kulturarv i Asker! Vær gjerne tidlig ute for å sikre deg en plass og en vaffel! NB! Parker helst på utfartsparkeringen.

Kveld på Prestegården

Neumann fikk også anlagt hage med lysthus og stiftet i 1808 Selskapet for Asker prestegjelds vel for å fremme jordbruk, hagebruk og husflid i en vanskelig tid preget av Napoleonskrigene. Lokalhistoriegruppen på NaKuHel ønsker velkommen til en spennende historie om norsk kulturarv i Asker! Vær gjerne tidlig ute for å sikre deg en plass og en vaffel! NB! Parker helst på utfartsparkeringen.

Billetter

Pris
  • Voksen: kr 50,-
Verkstedet, NaKuHel Kart markør Semsveien 168, 1384 Asker
Del ditt arrangement