Lokalhistorisk foredrag ved Tor Kristian Østebø

Stasjonsmesterfruenes innsats og betydning i jernbanens første år.
Tor Kristian Østeby tar oss med tilbake til den gang jernbanens folk satte sin ære i å yte service for de reisende.

I dag er det ikke så mange stasjons-mestere å se lenger, og ikke fruene deres heller.
Nå er alt automatisert og digitalisert, og når noe går galt, overlates vi til uforutsigbare tilstander. Og, stasjonsmesterfruene jobber et helt annet sted!
Gjennom bilder og fortellinger tar Tor Kristian oss med langs sporene i våre trakter, og for-teller oss om en tid da ikke alt gikk like fort som nå, men da både tid og omtanke kom de reisende til gode.
I vår hektiske hverdag får vi her en pustepause, med tilbakeblikk på den gang tidskabalen så annerledes ut. Men den gikk da opp!

Fra jernbanens barndom

I dag er det ikke så mange stasjons-mestere å se lenger, og ikke fruene deres heller.
Nå er alt automatisert og digitalisert, og når noe går galt, overlates vi til uforutsigbare tilstander. Og, stasjonsmesterfruene jobber et helt annet sted!
Gjennom bilder og fortellinger tar Tor Kristian oss med langs sporene i våre trakter, og for-teller oss om en tid da ikke alt gikk like fort som nå, men da både tid og omtanke kom de reisende til gode.
I vår hektiske hverdag får vi her en pustepause, med tilbakeblikk på den gang tidskabalen så annerledes ut. Men den gikk da opp!

Billetter

Pris
  • Ikke medlem: kr 50,-
Verkstedet, NaKuHel Kart markør Semsveien 168, 1384 Asker
Del ditt arrangement