Medborgerskap

Sammen med de folkevalgte skal direktør for medborgerskap tilrettelegge for at kommunen, sivilsamfunnet, næringslivet og frivilligheten finner gode og nye samarbeidsformer til beste for fellesskapet og lokalsamfunnet.

Direktør for medborgerskap skal også legge til rette for mer lokaldemokrati og samskaping gjennom nye nærdemokratiske ordninger og nye medvirkningsformer. Felde får i tillegg ansvaret for frivillighet, kultur, museer, bibliotek, idrett, friluftsliv, nærmiljøanlegg og tilskuddsordninger.

Arrangør:

Holmen seniorsenter

Kontakt oss

Bilde av Kristin Felde

Direktør for medborgerskap skal også legge til rette for mer lokaldemokrati og samskaping gjennom nye nærdemokratiske ordninger og nye medvirkningsformer. Felde får i tillegg ansvaret for frivillighet, kultur, museer, bibliotek, idrett, friluftsliv, nærmiljøanlegg og tilskuddsordninger.

Gratis arrangement

Holmen seniorsenter Kart markør Vogellund 6, Holmen senter 4.etg, 1394 Nesbru
Del ditt arrangement