Møteplass for yngre personer med demens

Hjemmeboende personer under 70 år med demens/kognitiv svikt gis en mulighet til å møte andre i samme situasjon i en uformell setting.
Informasjon, erfaringsutveksling og fellesskap

Et tilbud fra Asker demensforening støttet med midler fra Aldring og helse

En time med nyttige tips i hverdagen, informasjon, erfaringsutveksling og dialog

Tema dette semesteret:
6. september og 4. oktober: «mestring av ny livssituasjon»
1.november og 6.desember: «kommunikasjon og hukommelse»
Gruppeleder Rita Weum

Egen fellesskap/selvhjelpsgruppe for ektefeller går parallelt.
Mulighet til å prate sammen fra et pårørendeperspektiv.

Den siste halv-timen samles gruppene til sosialt samvær m/enkel bevertning

Mer info, spørsmål, melde din interesse?
Asker demensforening tlf. 97076623
Rita Weum tlf. 91822297

Møteplass yngre personer med demens

En time med nyttige tips i hverdagen, informasjon, erfaringsutveksling og dialog

Tema dette semesteret:
6. september og 4. oktober: «mestring av ny livssituasjon»
1.november og 6.desember: «kommunikasjon og hukommelse»
Gruppeleder Rita Weum

Egen fellesskap/selvhjelpsgruppe for ektefeller går parallelt.
Mulighet til å prate sammen fra et pårørendeperspektiv.

Den siste halv-timen samles gruppene til sosialt samvær m/enkel bevertning

Mer info, spørsmål, melde din interesse?
Asker demensforening tlf. 97076623
Rita Weum tlf. 91822297

Gratis arrangement

Erteløkka 3 Kart markør Erteløkka 3, 1386 Asker
Del ditt arrangement