Myldredag

Velkommen til knøttesang 1- 3 år, Firefemklubb 4 -5 år, familiespeider 6 – 8 år, kor 6 – 15 år, salg av middag og vafler. En innholdsrik dag med mange ulike aktiviteter.

Myldredag er en familiedag med mange tilbud for barn i alderen 1 – 15 år.
1615 er det salg av taco. 1715 samles barna i alderen 1 – 7 år i kirkerommet for en sang og en fortelling. Siden går vi til ulike aktiviteter med knøttesang, firefemklubb, familiespeider og kor. Fra kl. 1800 er det salg av kaffe og vafler og tid for lek og en koselig prat rundt bordet. Korskolen er inndelt i aldersgrupper. Det er eget guttekor 6 – 8 år.

Arrangør:

Vardåsen menighet

Kontakt oss

Stort engasjement på knøttesang
Vardåsen kirke Kart markør Vardefaret 40, 1388 Borgen
Del ditt arrangement