Norske ødegårder

Historiker Øystein Morten kommer til Slemmestad bibliotek for å holde foredrag og vise bilder fra sin siste bok, «Norske ødegårder»

«Ødegårder er små museer som viser fram rester av fortiden.» (fra forordet til boken). Sammen med fotograf Pål Hermansen har forfatter Øystein Morten fartet Norge rundt for å dokumentere alle husene vi har reist ifra og forsøke å forstå historiene bak. Dette har blitt til boken «Norske ødegårder – historiene om stedene vi forlot». Foredraget blir ledsaget av bildene fra boken.

«Ødegårder er små museer som viser fram rester av fortiden.» (fra forordet til boken). Sammen med fotograf Pål Hermansen har forfatter Øystein Morten fartet Norge rundt for å dokumentere alle husene vi har reist ifra og forsøke å forstå historiene bak. Dette har blitt til boken «Norske ødegårder – historiene om stedene vi forlot». Foredraget blir ledsaget av bildene fra boken.

Gratis arrangement

Slemmestad bibliotek Kart markør Vaterlandsveien 13, 3470 Slemmestad
Del ditt arrangement