OSLOFJORDEN gjennom 10000 år

Oslofjorden er i dag Norges mest brukte friluftsområde. Her har det bodd mennesker i nær 10 000 år. Forfatter og fjord-boer Sverre Jervell tar oss med på en reise tilbake i tid, fra de første steinalderboplassene, til middelalderen da Oslo ble grunnlagt. Så via hollender-tiden med sine tunge trelastskuter, fram til fjorden slik den brukes i dag. Han forteller om fisk og folk – og om et Oslo som vendte ryggen til fjorden og som første nå oppdager hvilken stor ressurs fjorden er.

Jervell starter i steinalderen, 10.000 år tilbake, da fangstfolk slo seg ned langs fjorden. En fjord som var helt annerledes den vi ser i dag, fordi vannet sto mye høyere, og Lommedalen var en vik.
Etter hvert begynner man å drive jorda, vannet synker og vikingkongen Harald Hardråde grunnlegger Oslo.
– Hollendertiden fra slutten av 1400-tallet er lite belyst, for da var vi nordmenn fremmedarbeidere, sier Jervell.

Foredrag om Oslofjorden

Jervell starter i steinalderen, 10.000 år tilbake, da fangstfolk slo seg ned langs fjorden. En fjord som var helt annerledes den vi ser i dag, fordi vannet sto mye høyere, og Lommedalen var en vik.
Etter hvert begynner man å drive jorda, vannet synker og vikingkongen Harald Hardråde grunnlegger Oslo.
– Hollendertiden fra slutten av 1400-tallet er lite belyst, for da var vi nordmenn fremmedarbeidere, sier Jervell.

Billetter

Pris
  • Ikke medlem: kr 50,-
Verkstedet, NaKuHel Kart markør Semsveien 168, 1384 Asker
Del ditt arrangement