På kryss og tvers i Leangens historie

Frem fra mørke loft og glemte esker, har det dukket opp foto-grafier fra fordums tider i LEANGEN og området rundt.
Dette var så spennende at lokalhistoriker Svein Erik Wilhelmsen har gravd litt ekstra i historiene, som bildene beskriver. Tidenes utvikling har ført til endrede aktiviteter i området.
Fra fiske og gårdsbruk , via saltkoking, kalkbrenning og istrafikk, til hagebruk og sommergjester.
Og i dag er det meste av dette borte, og det er fritidsbåt-armadaen som preger Leangbukten.

Lokalhistoriegruppen på NaKuHel inviterer til årets siste foredrag i den gamle Verkstedbygningen på Sem.
Det blir tid til diskusjon og spørsmål etterpå. Men vær tidlig ute for å sikre deg en vaffel i Smia før du tar plass.
Knut Larsen 93052480 og Tom Johansen 93082773
NB! Parker gjerne på utfartsparkeringen

Arrangør:

Lokalhistoriegruppen på NaKuHel

Kontakt oss

Istrafikken

Lokalhistoriegruppen på NaKuHel inviterer til årets siste foredrag i den gamle Verkstedbygningen på Sem.
Det blir tid til diskusjon og spørsmål etterpå. Men vær tidlig ute for å sikre deg en vaffel i Smia før du tar plass.
Knut Larsen 93052480 og Tom Johansen 93082773
NB! Parker gjerne på utfartsparkeringen

Billetter

Pris
  • Ikke medlem: kr 50,-
Verkstedet, NaKuHel Kart markør Semsveien 168, 1384 Asker
Del ditt arrangement