På vei mot supermennesket 2.0: Foredrag i serien om URO

Kirkeakademiet i Asker har URO som tema i høst. Forfatter Dag Hareide spør: hva er et menneske når arvestoff kan gen-redigeres og kunstig intelligens utkonkurrerer menneskets intelligens? Hva er konsekvensene for menneskeverdet av den teknologiske utvikling?

I sitt foredrag vil forfatter Hareide drøfte den uro mange føler som en følge av den teknologiske utviklingen. Når maskiner overtar arbeid og avgjørelser, og mennesket blir mer som en maskin, hva er da et menneske, spør han i sitt foredrag. De siste fire årene har han oppsøkt teknologiske maktsentra på fire kontinenter. Han ville vite mer om hva teknologien fører til for menneskets kropp og sinn og for samfunnet. Det blir samtale etter foredraget. Møtet er åpent for alle.

Arrangør:

Kirkeakademiet i Asker

Kontakt oss

Her holdes møtet
Holmen kirke Kart markør Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Del ditt arrangement