Pappenheimer

«Arbeidet mitt springer ut av en interesse for menneskene vi ikke har et forhold til,
men som vi daglig omgis av, statistene.
De som går forbi på gaten, de som bor i samme blokk og nabolag som oss, og de vi møter på internet. De utgjør et nettverk av relasjoner, og jeg kjenner ingen av dem.»

Elin Rødseth viser grafikk i en ny utstilling på Det Gule Huset.

Velkommen til åpning av utstillingen Pappenheimer, lørdag 18. mai kl. 14:00.
Utstillingen står til og med 16. juni 2019.

Elin skriver følgende om sine arbeider:
Jeg arbeider hovedsakelig med tresnitt, monotypi, fotopolymer og kombinasjoner av
disse. Jeg undersøker kontrastene som oppstår i møtet mellom ulike grafiske
teknikker. For eksempel når et tresnitt møter umiddelbarheten i et monotypi, eller nåret fotopolymer møter det organiske i tresnittet.
Arbeidet mitt springer ut av en interesse for menneskene vi ikke har et forhold til,
men som vi daglig omgis av, statistene. De som går forbi på gaten, de som bor i
samme blokk og nabolag som oss, og de vi møter på internet. De utgjør et nettverk av relasjoner og jeg kjenner ingen av dem.
Jeg bruker statistene som motiv i arbeidene mine. Depersonaliserte skikkelser opptrer i uklare kontekster og på åpne flater. Noen steder vitner stedsbeskrivende elementer om at scenene utspiller seg i et urbant miljø. Mangelen på ytterligere beskrivelser kan bygge opp under følelsen av at figurene er fremmedgjorte og ubetydelige.
Med grafikk som medium får jeg en distanse til motivene jeg arbeider med. Noe av den tiltenkte informasjonen forsvinner i prosessen. Avtrykket er som et møte med en forbipasserende. Det som oppstår på papiret er en barket, distansert og speilvendt versjon av originalen.
I arbeidene mine undersøker jeg hvordan grafikkens reproduksjonsmuligheter kan brukes som visuelt virkemiddel. Et eksempel på dette er serien Haters, 2018 hvor bakgrunnene er identiske tresnitt, mens forgrunnene er ulike monotypier. Bakgrunnene kan fungere som repetative kulisser for scenene som utspiller seg i forgrunnen.

Claver, 2018, Tresnitt, fotopolymer, sytråd

Elin Rødseth viser grafikk i en ny utstilling på Det Gule Huset.

Velkommen til åpning av utstillingen Pappenheimer, lørdag 18. mai kl. 14:00.
Utstillingen står til og med 16. juni 2019.

Elin skriver følgende om sine arbeider:
Jeg arbeider hovedsakelig med tresnitt, monotypi, fotopolymer og kombinasjoner av
disse. Jeg undersøker kontrastene som oppstår i møtet mellom ulike grafiske
teknikker. For eksempel når et tresnitt møter umiddelbarheten i et monotypi, eller nåret fotopolymer møter det organiske i tresnittet.
Arbeidet mitt springer ut av en interesse for menneskene vi ikke har et forhold til,
men som vi daglig omgis av, statistene. De som går forbi på gaten, de som bor i
samme blokk og nabolag som oss, og de vi møter på internet. De utgjør et nettverk av relasjoner og jeg kjenner ingen av dem.
Jeg bruker statistene som motiv i arbeidene mine. Depersonaliserte skikkelser opptrer i uklare kontekster og på åpne flater. Noen steder vitner stedsbeskrivende elementer om at scenene utspiller seg i et urbant miljø. Mangelen på ytterligere beskrivelser kan bygge opp under følelsen av at figurene er fremmedgjorte og ubetydelige.
Med grafikk som medium får jeg en distanse til motivene jeg arbeider med. Noe av den tiltenkte informasjonen forsvinner i prosessen. Avtrykket er som et møte med en forbipasserende. Det som oppstår på papiret er en barket, distansert og speilvendt versjon av originalen.
I arbeidene mine undersøker jeg hvordan grafikkens reproduksjonsmuligheter kan brukes som visuelt virkemiddel. Et eksempel på dette er serien Haters, 2018 hvor bakgrunnene er identiske tresnitt, mens forgrunnene er ulike monotypier. Bakgrunnene kan fungere som repetative kulisser for scenene som utspiller seg i forgrunnen.

Gratis arrangement

Det gule huset Kart markør Devikveien 1, 1394 Nesbru
Del ditt arrangement