Parken på Øvre Sem – historisk utvikling

Maria Røed Kyhn har beskrevet parkens historiske utvikling, for å få forståelse av den store betydningen parken har hatt, og fortsatt kan ha!

I tiden det var skole på Sem ble det drevet utstrakt forsøks-virksomhet. At det ble drevet tradisjonelt hagebruk samtidig med nyskapende forsøk, gjør anlegget unikt og spennende.
Maria Røed Kyhn forteller:
For å få et riktig bilde av parkens utvikling har jeg gått grundig igjennom det jeg har funnet av kilder fra 1600-tallet og frem til i dag. Jeg har tatt for meg litt av utviklingen av jordbruket i Norge og Asker, og gjort rede for hvorfor det først ble opprettet privat landbruksskole av Holtsmark-brødrene, og deretter Statlig Småbruks-lærerskole.

Parken på Øvre Sem

I tiden det var skole på Sem ble det drevet utstrakt forsøks-virksomhet. At det ble drevet tradisjonelt hagebruk samtidig med nyskapende forsøk, gjør anlegget unikt og spennende.
Maria Røed Kyhn forteller:
For å få et riktig bilde av parkens utvikling har jeg gått grundig igjennom det jeg har funnet av kilder fra 1600-tallet og frem til i dag. Jeg har tatt for meg litt av utviklingen av jordbruket i Norge og Asker, og gjort rede for hvorfor det først ble opprettet privat landbruksskole av Holtsmark-brødrene, og deretter Statlig Småbruks-lærerskole.

Billetter

Pris
  • Ikke medlem: kr 50,-
Verkstedet, NaKuHel Kart markør Semsveien 168, 1384 Asker
Del ditt arrangement