Partisaner på Krokskogen

Forfatter Berit Sagen Ramsfjell tar oss med tilbake til den store nordiske krigen (1700-1720).

Karl 12. var blitt konge før krigsutbruddet, bare 15 år gammel. Arvefiendene Polen, Russland og Danmark-Norge så det som en sjanse til å vinne tilbake områdene ved Østersjøen. Selv om den unge Karl var en fremragende kriger, led han et sviende nederlag ved Poltova i Ukraina i 1709. Så vendte han blikket mot Norge..

Berit Sagen Ramsfjell

Karl 12. var blitt konge før krigsutbruddet, bare 15 år gammel. Arvefiendene Polen, Russland og Danmark-Norge så det som en sjanse til å vinne tilbake områdene ved Østersjøen. Selv om den unge Karl var en fremragende kriger, led han et sviende nederlag ved Poltova i Ukraina i 1709. Så vendte han blikket mot Norge..

Gratis arrangement

Kulturhjørnet, Asker kulturhus Kart markør Kirkeveien 204, 1383 Asker
Del ditt arrangement