Rådgivning

Ønsker du råd og veiledning av sosionom?

……………………………………………………………………………………………………………………..

Ønsker du råd og veiledning av sosionom?
En sosionom jobber blant annet for å fremme økonomisk og sosial trygghet, økt likeverd og forebygging av sosiale problemer.

Nora fra Forebyggende team HVR i Asker kommune kommer hit følgende datoer: 19.02, 20.03,14.05 og 11.06
Klokkeslett er mellom 12:00 og 13:00 alle datoene.

Tema kan være:
• Bekymringer rundt egen eller f.eks pårørendes liv og helse
• Orientering om offentlige og private tjenester og være et bindeledd til tjenesteapparatet
• Utfylling av søknader

Tjenesten er gratis og taushetsbelagt

Du møter sosionom Nora Bröckermann fra Forebyggende team HVR, Asker kommune
Velkommen til en uforpliktende samtale.

Nora Bröckerman, sosionom

……………………………………………………………………………………………………………………..

Ønsker du råd og veiledning av sosionom?
En sosionom jobber blant annet for å fremme økonomisk og sosial trygghet, økt likeverd og forebygging av sosiale problemer.

Nora fra Forebyggende team HVR i Asker kommune kommer hit følgende datoer: 19.02, 20.03,14.05 og 11.06
Klokkeslett er mellom 12:00 og 13:00 alle datoene.

Tema kan være:
• Bekymringer rundt egen eller f.eks pårørendes liv og helse
• Orientering om offentlige og private tjenester og være et bindeledd til tjenesteapparatet
• Utfylling av søknader

Tjenesten er gratis og taushetsbelagt

Du møter sosionom Nora Bröckermann fra Forebyggende team HVR, Asker kommune
Velkommen til en uforpliktende samtale.

Gratis arrangement

Borgen innbyggertorg Kart markør Søndre Borgen 11, 1388 Borgen
Del ditt arrangement