Ragnhild Monsen

Utstillingen åpner i Det Gule Huset lørdag 2. mars kl. 14.
Velkommen til et hyggelig arrangement. Utstillingen står til 31. mars 2019

Billedveven er Ragnhild Monsens hovedredskap, selv om kunstneren også jobber med installasjon og friere tekstile teknikker. Utstillingen viser billedvev som er del av en ikon-serie kunstneren har jobbet med de siste fem årene, og er en tekstil utforskning av psykologiske og følelsesmessige tilstander.

Ikoner er tradisjonelt forbundet med gresk-ortodoks religiøs tilbedelse, men betegner også de digitale symbolene vi bruker til daglig på teknologiske plattformer. I Monsens kunstnerskap står de imidlertid som fysiske, taktile symboler på indre tilstander, forsterket av arbeidenes filosofiske titler. Kunstneren er opptatt av krefter både i mennesket og naturen, og de fire elementene, jord, ild, luft og vann, er ofte tilstede i arbeidene. For kunstneren representerer disse vår menneskelige væren.

Verkenes tredimensjonalitet gjør at de trer frem som skulpturelle arbeider i rommet. Med fargerikdom, sanselighet og symbolisme, treffer de et åndelig og spirituelt aspekt i oss. Arbeidene befinner seg gjerne i grenseland mellom det abstrakte og figurative, med et formspråk som taler til fantasien og menneskets trang til å skape mening.

Dualismen i form av motsetningspar går som en tråd gjennom Monsens kunstnerskap; livet og døden, lyset og mørket, feminin og maskulin. Dette er basale og grunnleggende temaer som følger hennes kunstneriske praksis. Hun skaper ladede og energiske visualiseringer av allmennmenneskelige erfaringer, som gjør kunsten demokratisk og øker gjenkjennelsen hos publikum. Monsens billedunivers omslutter oss slik med menneskelige fellesnevnere, i form av ekspressive, visuelle strukturer.

Ragnhild Monsen (f. 1948) er utdannet ved Statens lærerskole i forming (1973–76), under Maria Koppen. I perioden 1976–80 var hun assistent hos tekstilkunstneren Synnøve Anker Aurdal, som senere ble kollega og nær venn. Monsen jobber hovedsakelig med billedvev, og er en tradisjonsbærer såvel som en av våre mest sentrale tekstilkunstnere. Kunstneren har en lang merittliste med store utsmykningsoppdrag, betydelige separatutstillinger og installasjoner både innenfor rom og i natur. Det 3 X12 meter lange billedteppet Universet innenfor som henger på Rikshospitalet i Oslo, er et av hennes mest kjente verker. I 1997 ble hun, som den første tekstilkunstneren, invitert til festspillutstiller i Bergen.

Billedvev / orange spiral på blåsortbakgrunn

Billedveven er Ragnhild Monsens hovedredskap, selv om kunstneren også jobber med installasjon og friere tekstile teknikker. Utstillingen viser billedvev som er del av en ikon-serie kunstneren har jobbet med de siste fem årene, og er en tekstil utforskning av psykologiske og følelsesmessige tilstander.

Ikoner er tradisjonelt forbundet med gresk-ortodoks religiøs tilbedelse, men betegner også de digitale symbolene vi bruker til daglig på teknologiske plattformer. I Monsens kunstnerskap står de imidlertid som fysiske, taktile symboler på indre tilstander, forsterket av arbeidenes filosofiske titler. Kunstneren er opptatt av krefter både i mennesket og naturen, og de fire elementene, jord, ild, luft og vann, er ofte tilstede i arbeidene. For kunstneren representerer disse vår menneskelige væren.

Verkenes tredimensjonalitet gjør at de trer frem som skulpturelle arbeider i rommet. Med fargerikdom, sanselighet og symbolisme, treffer de et åndelig og spirituelt aspekt i oss. Arbeidene befinner seg gjerne i grenseland mellom det abstrakte og figurative, med et formspråk som taler til fantasien og menneskets trang til å skape mening.

Dualismen i form av motsetningspar går som en tråd gjennom Monsens kunstnerskap; livet og døden, lyset og mørket, feminin og maskulin. Dette er basale og grunnleggende temaer som følger hennes kunstneriske praksis. Hun skaper ladede og energiske visualiseringer av allmennmenneskelige erfaringer, som gjør kunsten demokratisk og øker gjenkjennelsen hos publikum. Monsens billedunivers omslutter oss slik med menneskelige fellesnevnere, i form av ekspressive, visuelle strukturer.

Ragnhild Monsen (f. 1948) er utdannet ved Statens lærerskole i forming (1973–76), under Maria Koppen. I perioden 1976–80 var hun assistent hos tekstilkunstneren Synnøve Anker Aurdal, som senere ble kollega og nær venn. Monsen jobber hovedsakelig med billedvev, og er en tradisjonsbærer såvel som en av våre mest sentrale tekstilkunstnere. Kunstneren har en lang merittliste med store utsmykningsoppdrag, betydelige separatutstillinger og installasjoner både innenfor rom og i natur. Det 3 X12 meter lange billedteppet Universet innenfor som henger på Rikshospitalet i Oslo, er et av hennes mest kjente verker. I 1997 ble hun, som den første tekstilkunstneren, invitert til festspillutstiller i Bergen.

Gratis arrangement

Det gule huset Kart markør Devikveien 1, 1394 Nesbru
Del ditt arrangement