Religion på godt og ondt

Kirkeakademiet i Asker arrangerer høsten 2019 tre møter under tittelen «Religion i brytningstider». Religionens rolle forandrer seg stadig, påvirket av andre samfunnsmessige endringer. Også kirkens synspunkter og arbeidsformer er annerledes i dag enn for bare noen få tiår siden. Noen av oss opplever disse forandringene som skremmende, andre ser dem som naturlige. I Kirkeakademiets tre temamøter i høst skal vi gå nærmere inn på hva forandringene består i, og undersøke hvilke roller religion og kirke har i vår tid.

Til seriens tredje møte kommer tidligere biskop i Oslo, Gunnar Stålsett. Hans perspektiv vil være kirke og religion i større, internasjonale sammenhenger der nyhetsbildet preges av terror motivert av religion, etnisitet og nasjonalisme. Kan vi forsvare religion i det 21. århundre, spør han. Religion er for mange dypt personlige spørsmål om tro og liv. Men religion har også en viktig rolle for menneskeverd og for klodens fremtid. Stålsett har i mange år vært med i «Religioner for Fred» som har program i over 90 land. Han leder programarbeidet for verdensmøtet i Tyskland i år, der 900 ledere for verdens religioner og fremtredende globale samfunns-aktører drøfter religionenes janusansikt – det gode og det onde. Og han undres: Er felles handling mulig?
Det blir samtale etter foredraget.
Møtet er åpent for alle, og det er fri adgang.

Kirkeakademiet i Askers hovedarena

Til seriens tredje møte kommer tidligere biskop i Oslo, Gunnar Stålsett. Hans perspektiv vil være kirke og religion i større, internasjonale sammenhenger der nyhetsbildet preges av terror motivert av religion, etnisitet og nasjonalisme. Kan vi forsvare religion i det 21. århundre, spør han. Religion er for mange dypt personlige spørsmål om tro og liv. Men religion har også en viktig rolle for menneskeverd og for klodens fremtid. Stålsett har i mange år vært med i «Religioner for Fred» som har program i over 90 land. Han leder programarbeidet for verdensmøtet i Tyskland i år, der 900 ledere for verdens religioner og fremtredende globale samfunns-aktører drøfter religionenes janusansikt – det gode og det onde. Og han undres: Er felles handling mulig?
Det blir samtale etter foredraget.
Møtet er åpent for alle, og det er fri adgang.

Gratis arrangement

Holmen kirke Kart markør Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Del ditt arrangement