Samtalegruppe – pårørende til personer med demens

Asker demensforening inviterer pårørende til hjemmeboende personer med demens
til samtalegruppe en gang pr. måned
Antall deltagere er begrenset til 8 – 10 personer.
Tilbudet er gratis og støttes med midler fra Aldring og Helse.

Ved behov oppretter vi flere grupper.

Deltakere gis mulighet til å dele tanker og følelser i en vanskelig livssituasjon.
Fokus er på deg som pårørende.
Alle har taushetsplikt.
Gruppeleder er spesialsykepleier Inger E. Føyen.
Kontakt demensforeningen tlf. 970 76 623 eller 915 21 491 for å melde interesse.

pårørende

Deltakere gis mulighet til å dele tanker og følelser i en vanskelig livssituasjon.
Fokus er på deg som pårørende.
Alle har taushetsplikt.
Gruppeleder er spesialsykepleier Inger E. Føyen.
Kontakt demensforeningen tlf. 970 76 623 eller 915 21 491 for å melde interesse.

Gratis arrangement

Holmen seniorsenter Kart markør Vogellund 6, Holmen senter 4.etg, 1394 Nesbru
Del ditt arrangement