Sanger om sorg og glede

Asker Kammerkor inviterer til konsert med vår nye dirigent Julia Blank. Vi har også med oss mezzosopran Mari Askvik og pianist Bernhard Greter.

Vi ønsker gjennom konserten å formidle ulike stemninger fra overstrømmende glede og humor til fortvilelse og sorg. Følelser som ofte er sterke når våren kommer med nytt liv.

Repertoaret omfatter Haydn, Schumann, Brahms, Debussy, Schubert og Grieg, samt mer moderne verk av Gunnar Eriksson, Ørjan Matre og Per Nørgård.

Asker Kammerkor tilbyr et svært variert program fra ulike musikkperioder og sjangre.
Vi synger både á cappella og med pianoakkompagnement v/Bernhard Greter. Vi har også med oss mezzosopran Mari Askvik som solist.

Programmet omfatter:
Joseph Haydns «Die Harmonie in der Ehe» og «Die Beredsamkeit». I begge verkene viser han seg fra en for de fleste uventet humoristisk og ironisk side.

Johannes Brahms er like romantisk som Haydn er klassisk. Vi synger tre sigøynerviser som spenner over et stort følelsesregister med kjærlighet og lengsel.

Robert Schumanns «Zigeunerleben» fører oss inn i dansende skygger og flakkende leirbål. Dette er et tidstypisk idealbilde fra romantikken. Vi kjenner det fra malerier i den samme epoken, hvor det enkle livet i naturen ble romantisert.

Claude Debussy formidler gjennom musikalske penselstrøk. Han har kun skrevet ett á cappella-verk med tre sanger. Tekstene er diktet av 1500-tallspoeten Charles d’Orléans

Gunnar Eriksson har arrangert «Den blida vår är inne», der vi beveger oss inn i folketoner i moderne form satt sammen med en salme.

Ørjan Matre, har komponert et arrangement over en folketone fra Telemark og en bygdevals i «Ståle Storli, med vals».

Per Nørgård tar oss direkte inn i en kvinnes smertefulle sorg i «Maya Danser».

Programmet blir komplettert med solosang av mezzosopranen Mari Askvik, som synger verker av Debussy, Grieg, Schubert og Schumann.

Konserten gir en beskrivelse av spenning i og kontrast mellom stilepokene. Det er også i disse kontrastene vi håper å kunne fortelle noe nytt ved å sette verkene opp mot hverandre.

Sanger om sorg og glede

Asker Kammerkor tilbyr et svært variert program fra ulike musikkperioder og sjangre.
Vi synger både á cappella og med pianoakkompagnement v/Bernhard Greter. Vi har også med oss mezzosopran Mari Askvik som solist.

Programmet omfatter:
Joseph Haydns «Die Harmonie in der Ehe» og «Die Beredsamkeit». I begge verkene viser han seg fra en for de fleste uventet humoristisk og ironisk side.

Johannes Brahms er like romantisk som Haydn er klassisk. Vi synger tre sigøynerviser som spenner over et stort følelsesregister med kjærlighet og lengsel.

Robert Schumanns «Zigeunerleben» fører oss inn i dansende skygger og flakkende leirbål. Dette er et tidstypisk idealbilde fra romantikken. Vi kjenner det fra malerier i den samme epoken, hvor det enkle livet i naturen ble romantisert.

Claude Debussy formidler gjennom musikalske penselstrøk. Han har kun skrevet ett á cappella-verk med tre sanger. Tekstene er diktet av 1500-tallspoeten Charles d’Orléans

Gunnar Eriksson har arrangert «Den blida vår är inne», der vi beveger oss inn i folketoner i moderne form satt sammen med en salme.

Ørjan Matre, har komponert et arrangement over en folketone fra Telemark og en bygdevals i «Ståle Storli, med vals».

Per Nørgård tar oss direkte inn i en kvinnes smertefulle sorg i «Maya Danser».

Programmet blir komplettert med solosang av mezzosopranen Mari Askvik, som synger verker av Debussy, Grieg, Schubert og Schumann.

Konserten gir en beskrivelse av spenning i og kontrast mellom stilepokene. Det er også i disse kontrastene vi håper å kunne fortelle noe nytt ved å sette verkene opp mot hverandre.

Billetter

Pris
  • Voksen: kr 270,-
  • Barn: kr 200,-
  • Ungdom: kr 200,-
  • Honnør: kr 200,-
  • Aftenpostenkort: kr 200,-
  • Budstikkakort: kr 200,-
Asker kirke Kart markør Kirkelia 7, 1384 Asker
Del ditt arrangement