Semiaden 2020

Familie- og aktivitetsdag med poster og servering rundt hele Semsvannet.
Se mer info på https://www.semiaden.no

Arrangementet bygger på NaKuHels filosofi om naturs, kulturens og fellesskapets positive effekt på menneskets fysisk og mentale helse, og på Rotarys verdier om å gjøre en samfunnsinnsats som skaper økt trivsel og bedre livskvalitet for andre.

Aktivitetsdag: Semiaden skal være et tur- og aktivitetstilbud med positive natur- og kulturopplevelser, som samler familier og andre i Semsvannsområdet – Askers 1000 årssted.

Hovedinnholdet retter seg inn med hovedvekt på barn og unge, men tilbudene skal også omfatte voksne deltakere.

Det er et bredt program med turløyper, poster, aktiviteter og underholdning, og hvor mange frivillige lag og organisasjoner er bidragsytere.

Støtte til NaKuHel-senteret
All innsats baserer seg på frivillighet og overskuddet av arrangementet skal i sin helhet gå som støtte til stiftelsen NaKuHel-senteret. (Natur-Kultur og Helse).

NaKuHel tilbyr natur- og kulturopplevelser gjennom deltakelse i sosiale felleskap og et stort antall gruppeaktiviteter. Målet er at deltakerne skal oppnå en positiv helseeffekt, økt trivsel og bedre mestring. NaKuHel fremstår som et viktig virkemiddel innenfor arbeidet med Folkehelsen.
Dette perspektivet skal gjenspeiles i arrangementet.

Hold av dagen allerede nå 😊

Arrangør:

NaKuHel Asker

Kontakt oss

Avlyst
Semiaden aktiviteter

Billetter

Pris
  • Gruppe: kr 250,-
  • Budstikkakort: kr 200,-
NaKuHel Asker Kart markør Semsveien 168, 1384 Asker
Del ditt arrangement