Sosialt entreprenørskap i Norden

Johan H. Andresen om sosialt entreprenørskap

Åpent møte i Foreningen Norden Asker med foredrag av Johan H. Andresen.
Sosiale entreprenører er organisasjoner med en innovativ sosial løsning på et viktig problem, og som bruker forretningsmessige metoder for å spre denne løsningen til så mange som mulig. De ønsker også å måle effektene av sin løsning og noen av dem er både systemendrende og skalérbare, også utover landegrensene, til for eksempel andre nordiske land. Til felles med Norge har disse landene også velferdsstater som sliter med å innovere innenfra og trenger å kjøpe innovasjon utenifra for å leve opp til de løfter og lover de har inngått. Private bedrifter har unike forutsetninger for å bistå de sosiale entreprenørene til å bli profesjonelle leverandører av produkter og tjenester.

Foreningen Norden

Åpent møte i Foreningen Norden Asker med foredrag av Johan H. Andresen.
Sosiale entreprenører er organisasjoner med en innovativ sosial løsning på et viktig problem, og som bruker forretningsmessige metoder for å spre denne løsningen til så mange som mulig. De ønsker også å måle effektene av sin løsning og noen av dem er både systemendrende og skalérbare, også utover landegrensene, til for eksempel andre nordiske land. Til felles med Norge har disse landene også velferdsstater som sliter med å innovere innenfra og trenger å kjøpe innovasjon utenifra for å leve opp til de løfter og lover de har inngått. Private bedrifter har unike forutsetninger for å bistå de sosiale entreprenørene til å bli profesjonelle leverandører av produkter og tjenester.

Gratis arrangement

Kulturhjørnet, Asker kulturhus Kart markør Kirkeveien 204, 1383 Asker
Del ditt arrangement