Språkkafe i regi av Borgen nærmiljøsentral

På språkkafeen får du mulighet til å snakke norsk og blir kjent med andre. Åpen for alle.

Opplegget på språkkafeen er lagt opp slik at en lærer har ansvaret for planlegging og undervisning. Noe foregår i plenum, resten er i grupper. I alle gruppene har vi frivillige som bidrar med opplæring og samtaler.
Vi har deltakere fra mange forskjellige land på forskjellige språknivå, og vi forsøker å dele inn i grupper som gjør at alle for maksimalt utbytte.
Det er også et sosialt møtested og en fin anledning til å treffe andre.

Sosialt møtested der vi snakker norsk

Opplegget på språkkafeen er lagt opp slik at en lærer har ansvaret for planlegging og undervisning. Noe foregår i plenum, resten er i grupper. I alle gruppene har vi frivillige som bidrar med opplæring og samtaler.
Vi har deltakere fra mange forskjellige land på forskjellige språknivå, og vi forsøker å dele inn i grupper som gjør at alle for maksimalt utbytte.
Det er også et sosialt møtested og en fin anledning til å treffe andre.

Gratis arrangement

Borgen innbyggertorg Kart markør Søndre Borgen 11, 1388 Borgen
Del ditt arrangement