Stafett for livet Nye Asker

Stafett for livet foregår ved at lag bestående av for eksempel familier, venner, skoler, foreninger og arbeidsplasser deltar i en 24-timers stafett. Bak hvert lag er det en historie – et menneske som laget vil støtte eller minnes. Som deltaker på et lag er du med på å støtte kreftsaken

Stafett for livet er et 24-timers arrangement hvor lokalsamfunn går sammen for å vise sin støtte til dem som er eller har vært berørt av kreft. Stafetten symboliserer at en kreftsykdom aldri tar pause, men er til stede hele døgnet og at det alltid bør være noen på banen for den som er syk.
Dette skjer gjennom en stafett med lag av ulik størrelse, der deltakerne ikke går eller løper mot hverandre, men med hverandre.
Hva skjer under stafetten?
Arrangementet begynner med en «fighterrunde». Fightere har selv eller har hatt kreft, og lokalmiljøet heier og hyller sine fightere som samlet går den første runden rundt løypa. Deretter er arrangementet i gang og stafetten begynner.
Stafetten foregår på en bane og hvert lag forplikter seg til å ha minst én deltaker på banen til enhver tid i løpet av de 24 timene stafetten pågår. Alle lagene har et deltakertelt der de møtes mellom sine runder. Her er det rom og tid for uformelle møter, samtale, hvile og matservering.
Det blir også arrangert ulike aktiviteter i løpet av de 24 timene stafetten varer:
– Underholdning fra scene
– Informasjonsstands om kreft og Kreftforeningens tilbud
– Innsamlingsaktviteter
Når mørket faller på dempes musikken, lyset og det generelle aktivitetsnivået på området. Alle deltakerne samles til en felles lysseremoni. Under lysseremonien minnes deltakerne dem de har mistet og viser sin støtte til dem som står i stormen nå. Etter ett døgn samles alle deltakere, frivillige og arrangører til en felles avslutning.
Hvorfor arrangerer Kreftforeningen stafett for livet?
Kreftpasienter og andre som lever med kreft tett på livet vet at sykdommen ikke tar pauser eller ferie. Selv om man kanskje ikke tenker på kreft hele tiden, så er den der – hele døgnet.
Stafett for livet er et tilbud på tvers av interessegrupper, roller og alder, og skal passe for alle.

Kreftforeningen

Stafett for livet er et 24-timers arrangement hvor lokalsamfunn går sammen for å vise sin støtte til dem som er eller har vært berørt av kreft. Stafetten symboliserer at en kreftsykdom aldri tar pause, men er til stede hele døgnet og at det alltid bør være noen på banen for den som er syk.
Dette skjer gjennom en stafett med lag av ulik størrelse, der deltakerne ikke går eller løper mot hverandre, men med hverandre.
Hva skjer under stafetten?
Arrangementet begynner med en «fighterrunde». Fightere har selv eller har hatt kreft, og lokalmiljøet heier og hyller sine fightere som samlet går den første runden rundt løypa. Deretter er arrangementet i gang og stafetten begynner.
Stafetten foregår på en bane og hvert lag forplikter seg til å ha minst én deltaker på banen til enhver tid i løpet av de 24 timene stafetten pågår. Alle lagene har et deltakertelt der de møtes mellom sine runder. Her er det rom og tid for uformelle møter, samtale, hvile og matservering.
Det blir også arrangert ulike aktiviteter i løpet av de 24 timene stafetten varer:
– Underholdning fra scene
– Informasjonsstands om kreft og Kreftforeningens tilbud
– Innsamlingsaktviteter
Når mørket faller på dempes musikken, lyset og det generelle aktivitetsnivået på området. Alle deltakerne samles til en felles lysseremoni. Under lysseremonien minnes deltakerne dem de har mistet og viser sin støtte til dem som står i stormen nå. Etter ett døgn samles alle deltakere, frivillige og arrangører til en felles avslutning.
Hvorfor arrangerer Kreftforeningen stafett for livet?
Kreftpasienter og andre som lever med kreft tett på livet vet at sykdommen ikke tar pauser eller ferie. Selv om man kanskje ikke tenker på kreft hele tiden, så er den der – hele døgnet.
Stafett for livet er et tilbud på tvers av interessegrupper, roller og alder, og skal passe for alle.

Gratis arrangement

Vollenhallen Kart markør Håkavikveien 49, 1390 Vollen
Del ditt arrangement