Status miljørett og lovverk rundt vassdrag

Vassdrag har et sterkt lovverk, men som ofte oversees. Plan- og Bygningsloven er en miljølov; men fungerer loven etter intensjonene?

Asker Elveforum inviterer til åpent møte på Føyka, skiklubbens store sal og med 2 kapasiteter:
Nikolai Winge, Førsteamnuensis, UiO, Institutt for offentlig rett, doktorgrad «Kampen om arealene», stiftet Norsk Forening for Miljørett i 2017, dukker opp i aviser og Dagsnytt 18. Har deltatt i ett stort forskningsprosjekt nettopp avsluttet: Plan- og bygningsloven; ivaretar loven behovene i dagens samfunn? Nikolai kan si mye om status miljørett i dagens Norge.
Inger Staubo, seniorrådgiver i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Seksjon for areal og sikring, Skred og vassdragsavdeling, har ledet Norsk Vannforening i flere år. Tema: Hvem har ansvar for hva? Vannressursloven og andre lovverk.

Askerelva i sentrum

Asker Elveforum inviterer til åpent møte på Føyka, skiklubbens store sal og med 2 kapasiteter:
Nikolai Winge, Førsteamnuensis, UiO, Institutt for offentlig rett, doktorgrad «Kampen om arealene», stiftet Norsk Forening for Miljørett i 2017, dukker opp i aviser og Dagsnytt 18. Har deltatt i ett stort forskningsprosjekt nettopp avsluttet: Plan- og bygningsloven; ivaretar loven behovene i dagens samfunn? Nikolai kan si mye om status miljørett i dagens Norge.
Inger Staubo, seniorrådgiver i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Seksjon for areal og sikring, Skred og vassdragsavdeling, har ledet Norsk Vannforening i flere år. Tema: Hvem har ansvar for hva? Vannressursloven og andre lovverk.

Gratis arrangement

Føyka, Asker stadion Kart markør Kirkeveien 221, 1383 Asker
Del ditt arrangement