Takk for at du registrerte arrangementet ditt hos oss.

Vi går gjennom arrangementet ditt og godkjenner så fort som mulig og innen tre arbeidsdager.
Når det er godkjent, finner du det under «Mine arrangement».

Dersom du ønsker å gjøre endringer etter at arrangementet er sendt til oss, er dette først mulig etter at arrangementet er publisert. Du går da inn på «Mine arrangement», endrer og sender til godkjenning på nytt.