Teaterlek

Gjennom enkle teater- og danseøvelser jobber vi med språk og kultur. Åpen for alle. Ingen påmelding.

Med øvelser knyttet til dans, bevegelse, lek, enkle øvelser og språk, ønsker vi å skape en uhøytidelig, sosial arena der man kan treffes og ha det gøy sammen, bli kjent og også få noe trening i norsk. Vi utforsker rytmen i språk og ord og utforsker hvordan teater kan brukes som metode for å jobbe med kulturforskjeller, språkforståelse og nettverksbygging.

Uhøytidelig og moro på teaterlek

Med øvelser knyttet til dans, bevegelse, lek, enkle øvelser og språk, ønsker vi å skape en uhøytidelig, sosial arena der man kan treffes og ha det gøy sammen, bli kjent og også få noe trening i norsk. Vi utforsker rytmen i språk og ord og utforsker hvordan teater kan brukes som metode for å jobbe med kulturforskjeller, språkforståelse og nettverksbygging.

Gratis arrangement

Borgen innbyggertorg Kart markør Søndre Borgen 11, 1388 Borgen
Del ditt arrangement