Thomas Hylland Eriksen: Vekst eller bærekraft?

Kirkeakademiet i Asker har invitert tre aktive samfunnsdebattanter til å snakke om temaer som de mener må prege samfunnsdebatten mer. Til dette møtet kommer professor Thomas Hylland Eriksen.

I sitt foredrag «Isbjørnen i rommet: Hvorfor vekst er uforenlig med bærekraft» vil professor Thomas Hylland Eriksen snakke om samfunnets tempo. «Mange håper å kunne få i pose og sekk ved å gå inn for grønn vekst», sier han og viser til dem som mener at man både kan holde den globale kapitalismen gående og samtidig løse klima- og miljøproblemene. Han vil vise at andre løsninger er mer troverdige. Det er nødvendig, mener han, å skalere ned og senke tempoet. Men det haster, nå må det handles!

Arrangør:

Kirkeakademiet i Asker

Kontakt oss

Kirketårnet i Holmen kirke
Holmen kirke Kart markør Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Del ditt arrangement