Tor B. Jørgensen om IDENTITET i Kirkeakademiet

Identitet kan knyttes til personlighet eller til vårt forhold til spesielle områder så som etnisitet, religiøsitet, politikk eller kultur. I alle tilfeller har identitet med verdier å gjøre. Noen verdivalg gjør vi for hele livet, andre holder bare en stund. I høstens møter vil vi utforske hvordan påvirkning fra omgivelsene påvirker vår identitet.

Tidligere biskop Tor B. Jørgensens foredrag har tittelen «Norsk flerkulturell identitet – er det mulig, ønskelig, nødvendig?». Med bakgrunn fra selv å ha bodd og virket i utlandet, vil han blant annet reflektere over egne erfaringer som utlending og minoritet i møte med innvandring og religiøst mangfold dagens Norge. Han vil også trekk på sine erfaringer som styreleder for organisasjonen «Mennesker i limbo».
Det blir samtale etter foredraget.
Møtet er åpent for alle og det er fri adgang.
VELKOMMEN!

Kirkeakademiets base høsten 2018

Tidligere biskop Tor B. Jørgensens foredrag har tittelen «Norsk flerkulturell identitet – er det mulig, ønskelig, nødvendig?». Med bakgrunn fra selv å ha bodd og virket i utlandet, vil han blant annet reflektere over egne erfaringer som utlending og minoritet i møte med innvandring og religiøst mangfold dagens Norge. Han vil også trekk på sine erfaringer som styreleder for organisasjonen «Mennesker i limbo».
Det blir samtale etter foredraget.
Møtet er åpent for alle og det er fri adgang.
VELKOMMEN!

Gratis arrangement

Holmen kirke Kart markør Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Del ditt arrangement