Velferdsteknologi -en del av din hverdag?

Hvordan kan velferdsteknologien gi oss en lettere hverdag?

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier:

Trygghets- og sikkerhetsteknologi
Kompensasjons- og velværeteknologi
Teknologi for sosial kontakt
Teknologi for behandling og pleie

Bilde av en mobil som kan brukes i velferdsteknologi

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier:

Trygghets- og sikkerhetsteknologi
Kompensasjons- og velværeteknologi
Teknologi for sosial kontakt
Teknologi for behandling og pleie

Gratis arrangement

Holmen seniorsenter Kart markør Vogellund 6, Holmen senter 4.etg, 1394 Nesbru
Del ditt arrangement