Velkommen til Semiaden

Intensjonen med Semiaden er å gi deltakerne en lærerik og god opplevelse i natur og kultur i Semsvannsområdet, Asker sitt 1000-års-sted. Arrangementet skal stimulere barn og voksne til å bli glad i og nysgjerrige på natur- og kulturelementer både i området og generelt. Programmet retter seg i hovedsak mot barnefamilier.

Under Semiaden gjøres hele Semsvannsområdet om til en stor aktivitetspark. Det tilbys mange spennende aktiviteter, det er morsomt, lærerikt, sosialt og passer for alle! Med kart og løyper rundt Semsvannet vil du/dere finne en rekke poster; mange er bemannet for å orientere om f.eks. geologi, fisk, fugler, dyr og planteliv. Det blir klatring, klipping av sau, padling og fisking, riding, sang, korps, dans, lotteri, ansiktsmaling og mye, mye mer. «Miniaden» er tilrettelagt spesielt for de minste barna. Flotte medaljer til alle barn som har besøkt postene. Serveringssteder, underholdning og gratis, organisert parkering. Følg med på www.semiaden.no, og på facebook!

Barnas verden på Tangen

Under Semiaden gjøres hele Semsvannsområdet om til en stor aktivitetspark. Det tilbys mange spennende aktiviteter, det er morsomt, lærerikt, sosialt og passer for alle! Med kart og løyper rundt Semsvannet vil du/dere finne en rekke poster; mange er bemannet for å orientere om f.eks. geologi, fisk, fugler, dyr og planteliv. Det blir klatring, klipping av sau, padling og fisking, riding, sang, korps, dans, lotteri, ansiktsmaling og mye, mye mer. «Miniaden» er tilrettelagt spesielt for de minste barna. Flotte medaljer til alle barn som har besøkt postene. Serveringssteder, underholdning og gratis, organisert parkering. Følg med på www.semiaden.no, og på facebook!

Billetter

Pris
  • Gruppe: kr 250,-
  • Gruppe: kr 250,-
NaKuHel Asker Kart markør Semsveien 168, 1384 Asker
Del ditt arrangement