Velkommen til utstillingsåpning!

Trafo Kunsthall har den glede å invitere publikum til å oppdage norsk Outsider Art i en samtidskunstarena.
For første gang vises historiske pasientkunstverk fra Dikemark psykiatriske sykehusmuseum til et bredt publikum. Det skjer i samspill med aktuelle Outsider Art arbeider fra Sør-Troms Museum, Trastad Samlinger.
Utstillingen er et samarbeid mellom tre institusjoner :
Trafo Kunsthall, Dikemark psykiatriske sykehusmuseum og Sør- Troms Museum, Trastad Samlinger.

Outsider Art er et begrep som brukes om kunst laget av utøvere utenfor det etablerte kunstmiljøet; bl.a mennesker med psykiske lidelser og / eller utviklingshemming.
Outsider Art er lite belyst i norsk sammenheng, selv om det internasjonalt har vært både interesse og forståelse for denne kunsten.

Utstillingen åpnes av Dr. Thomas Röske, Sammlung Prinzhorn, Tyskland og Prof. emeritus Gunnar Danbolt.

Ann- Mari Erichsen

Outsider Art er et begrep som brukes om kunst laget av utøvere utenfor det etablerte kunstmiljøet; bl.a mennesker med psykiske lidelser og / eller utviklingshemming.
Outsider Art er lite belyst i norsk sammenheng, selv om det internasjonalt har vært både interesse og forståelse for denne kunsten.

Utstillingen åpnes av Dr. Thomas Röske, Sammlung Prinzhorn, Tyskland og Prof. emeritus Gunnar Danbolt.

Gratis arrangement

Trafo Kunsthall Kart markør Lensmannslia 60, 1386 Asker
Del ditt arrangement