Vow// Stille budbringere

Anne Pfeffer Gjengedal: «Jeg har hele livet mitt vært fascinert av naturen. Hytta på Tjøme fra jeg var barn har gitt meg muligheten til å studere insektene, blomstene, fuglene og livet i havet på nært hold.
Insekter på knappenåler, pressing av blomster, fiske med tråd og blåskjell, grøsse over brennmaneten og studere sjøfugler var min daglige aktivitet i sommerhalvåret.
Dette har fulgt meg hele livet og blir også en naturlig del i mitt kunstneriske uttrykk».
//
Johan Söderström: «Vow betyr ’høytidelig løfte». Å gi sitt ord og stå ved det pleier å være et tegn på heder, men i Norge og den vestlige verden i dag kan slike begrep sies å minske i betydning. I et samfunn som legger mer og mer vekt på økonomisk tenkning og pengers makt, får abstrakte forestillinger som heder og moral mindre verdi.

JOHAN SÖDERSTRÖM // VOW
VOW er en utstilling om forholdet mellom ord og handling. De sees ofte på som hverandres motsatser. Man pleier feks. å si ”nå er det mye snakk og lite handling” når man ønsker å prioritere handling foran samtale. Denne motsetningen kan også spores i forholdet mellom indre opplevelser som tanker og følelser, og ytre handlinger som å utføre manuelt arbeid eller å bestemme over andre. Tanker, ord og skrift regnes ikke som like konkret og håndfast som fysisk handling, hvilket skaper direkte forandringer i den materielle omgivelsen. Man kan kanskje si at det handler om forskjellen mellom språk og virkelighet. Et løfte kan utfra dette forstås som en slags forbindelse mellom disse. Løftet er en språklig handling som får reelle konsekvenser. Lover, regler og kontrakter har den samme funksjonen, men også bønner og besvergelser. Det er ord man bruker for å prøve å påvirke de fysiske omgivelsene. Et kunstverk befinner seg også både i den språklige og den fysiske virkeligheten. Språk handler ikke kun om ord men også distinksjoner, å skille det ene fra det andre. Et kunstverk må på noe plan være distinkt og tydelig for å fungere godt, men det bruker ikke nødvendigvis et rasjonelt språk som snakker til bevisstheten. Isteden lager klang, rytme og det taktile et slags intuitivt språk som kommuniserer på andre nivåer. Slik formidles følelser og stemninger, men hva med tanker og ideer? Kan kunst fungere som et politisk verktøy utover propaganda og opinionsbygging?’ Johan Söderström er interessert i prosessbasert maleri og i menneskets ensomhet. Arbeidene er laget i sparkel med rammer av eik. Sprekkene som oppstår når sparkelet tørker blir en del av uttrykket – og som i japansk ’Kintsugi’ blir synliggjøringen av skadene en omfavnelse av det ufullkomne og slitte.

ANNE PFEFFER GJENGEDAL // STILLE BUDBRINGERE
Tittelen på denne utstillingen, Stille Budbringere, minner meg på hvordan alt i naturen viser oss hvordan det og de lever, hva som påvirker og hvilke funksjoner de har.

Steinene jeg har samlet fra stranden bærer spor av alger som har funnet feste på dem. Hulrommene har vært gjemmesteder for fisk, krabber og egg.
Noen steder ser jeg fossiler fra en fortid, og kalk fra havet har lagt seg som et beskyttende lag, og sjøens bevegelser har formet dem.
Jeg har gitt steinene nye Planter i mitt formspråk og presenterer dem som små skulpturer i gallerirommet.

Insekter blir studert og tatt vare på av zoologen.
Jeg har laget min tolkning av insekter og har montert dem i gamle insektkasser som zoologen har gjort det før meg.

Bildene jeg presenterer på galleriveggen har motiv fra objekter i naturen og er formet i metalltråd festet på papir.

Jeg håper De Stille Budbringerne som omgir oss når fram med sine budskap!»

Verk fra utstillingene  «Vow» og «Stille budbringere»

JOHAN SÖDERSTRÖM // VOW
VOW er en utstilling om forholdet mellom ord og handling. De sees ofte på som hverandres motsatser. Man pleier feks. å si ”nå er det mye snakk og lite handling” når man ønsker å prioritere handling foran samtale. Denne motsetningen kan også spores i forholdet mellom indre opplevelser som tanker og følelser, og ytre handlinger som å utføre manuelt arbeid eller å bestemme over andre. Tanker, ord og skrift regnes ikke som like konkret og håndfast som fysisk handling, hvilket skaper direkte forandringer i den materielle omgivelsen. Man kan kanskje si at det handler om forskjellen mellom språk og virkelighet. Et løfte kan utfra dette forstås som en slags forbindelse mellom disse. Løftet er en språklig handling som får reelle konsekvenser. Lover, regler og kontrakter har den samme funksjonen, men også bønner og besvergelser. Det er ord man bruker for å prøve å påvirke de fysiske omgivelsene. Et kunstverk befinner seg også både i den språklige og den fysiske virkeligheten. Språk handler ikke kun om ord men også distinksjoner, å skille det ene fra det andre. Et kunstverk må på noe plan være distinkt og tydelig for å fungere godt, men det bruker ikke nødvendigvis et rasjonelt språk som snakker til bevisstheten. Isteden lager klang, rytme og det taktile et slags intuitivt språk som kommuniserer på andre nivåer. Slik formidles følelser og stemninger, men hva med tanker og ideer? Kan kunst fungere som et politisk verktøy utover propaganda og opinionsbygging?’ Johan Söderström er interessert i prosessbasert maleri og i menneskets ensomhet. Arbeidene er laget i sparkel med rammer av eik. Sprekkene som oppstår når sparkelet tørker blir en del av uttrykket – og som i japansk ’Kintsugi’ blir synliggjøringen av skadene en omfavnelse av det ufullkomne og slitte.

ANNE PFEFFER GJENGEDAL // STILLE BUDBRINGERE
Tittelen på denne utstillingen, Stille Budbringere, minner meg på hvordan alt i naturen viser oss hvordan det og de lever, hva som påvirker og hvilke funksjoner de har.

Steinene jeg har samlet fra stranden bærer spor av alger som har funnet feste på dem. Hulrommene har vært gjemmesteder for fisk, krabber og egg.
Noen steder ser jeg fossiler fra en fortid, og kalk fra havet har lagt seg som et beskyttende lag, og sjøens bevegelser har formet dem.
Jeg har gitt steinene nye Planter i mitt formspråk og presenterer dem som små skulpturer i gallerirommet.

Insekter blir studert og tatt vare på av zoologen.
Jeg har laget min tolkning av insekter og har montert dem i gamle insektkasser som zoologen har gjort det før meg.

Bildene jeg presenterer på galleriveggen har motiv fra objekter i naturen og er formet i metalltråd festet på papir.

Jeg håper De Stille Budbringerne som omgir oss når fram med sine budskap!»

Gratis arrangement

Det gule huset Kart markør Devikveien 1, 1394 Nesbru
Del ditt arrangement